Jak zlepšit úroveň vašeho cukru v krvi

422 milionů lidí na celém světě trpí diabetem. Většina z nich trpí závažným kolísáním cukru v krvi a souvisejícími účinky na neurologický a kardiovaskulární systém. S cvičením, správným jídlem a půstem můžete mít své hodnoty pod kontrolou!

Aťt jsou to gumoví medvídci, lékořice nebo čokoláda - sladkosti byly dlouho podezřívány z toho, že spouštějí diabetes. No cukr nemusí být nutně tím, co způsobuje diabetes. Jak odhalily výzkumy, obecně nezdravá strava a obezita zvyšují úroveň cukru v krvi a způsobují diabetes mellitus typu 2. Dokonce i zdravé, sportující děti a dospělí si můžou rozvinout diabetes typu 1, který je obvykle způsoben genetickými faktory.

Zvýšený cukr v krvi a riziko diabetu lze změřit pomocí hodnoty dlouhodobého cukru v krvi HbA1c. V tomto článku vysvětlíme, o čem tato hodnota je a co můžete udělat s hypoglykémií.

Diabetes mellitus

Dlouhodobá hodnota cukru v krvi HbA1c je zvlášť relevantní pro lidi, kteří trpí diabetem. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je diabetes mellitus jedním z nejběžnějších onemocnění, na světě v roce 2014 žilo asi 422 milionů lidí s diabetem. Diabetes typu 2 je zvlášť převládající mezi staršími lidmi.

Abychom opravdu pochopili klinický obraz široce rozšířené nemoci diabetes, je důležité dokázat klasifikovat ty nejdůležitější pojmy kolem nemoci: pankreas, inzulín, cukr v krvi, diabetes typu 1 a diabetes typu 2.

Co je to inzulín?

Pankreas produkuje hormon inzulín. Ten reguluje cukr v krvi, tj. obsah glukózy v krvi, a slouží jako klíč. Otevírá buněčnou membránu zvenčí, aby mohl cukr v krvi vstoupit do buňky a dodat jí energii. Když cukr dorazí do buňky, obsah cukru v krvi se sníží[1].

Obecně inzulín umožňuje cukru vstoupit do buněk. V případě diabetes mellitus tělo nemůže transportovat cukr v krvi do buněk. Cukr (glukóza) dále proudí v krvi, co způsobuje zvýšení cukru v krvi. Diabetes je způsobován nedostatkem inzulínu nebo nepoužitelným inzulínem. Existují tři různé formy:

 • Diabetes mellitus typ 1 - absolutní nedostatek inzulínu
 • Diabetes mellitus typ 2 - relativní nedostatek inzulínu
 • Gestační diabetes - relativní nedostatek inzulínu v těhotenství

Rozdíl mezi diabetes mellitus typu 1 a typu 2

V případě diabetu typu 1 pankreas již neprodukuje inzulín, protože je narušen virovými infekcemi nebo genetickými predispozicemi. Diabetes typu 1 ovlivňuje děti a adolescenty Na druhé straně, diabetes typu 2 je pravděpodobněji výsledkem nezdravé stravy a obezity: Při tomto onemocnění pankreas produkuje inzulín, no nedokáže otevřít buněčnou membránu. Inzulínu stojí v cestě tukové buňky. Proto zůstává glukóza v krvi a zvyšuje se cukr v krvi [2].


Riziko cukrovky v důsledku nedostatku vitamínu D

To je dobré vědět:ĘV Evropě existuje v otázce diabetes mellitus typu 1 rozdělení na sever a jih. Ve Skandinávii je zasaženo výrazně více lidí než v jižní Evropě. Vědci předpokládají, že jsou za to odpovědné genetické příčiny a nedostatek vitaminu D, který je v severní Evropě široce rozšířený. Vitamin D má chránit pankreas před infekcemi, které oslabují jeho funkci[3].

Gestační diabetes

Gestační diabetes je relativně běžný klinický obraz. Ve většině případů se zvýšená úroveň cukru v krvi objeví ve druhé polovině těhotenství. Následující faktory zvyšují riziko rozvoje diabetu typu 2 během těhotenství[4]:

 • Těhotná žena trpí závažnou obezitou.
 • Žena si již rozvinula diabetes v předešlém těhotenství.
 • Diabetes typu 2 je běžný v rodině ženy.

Měli byste tedy podstupovat pravidelné lékařské prohlídky. Pokud vám byl diagnostikován gestační diabetes, zkontrolujte si svou hladinu cukru v krvi. V nejhorším případě může špatně regulovaný gestační diabetes vést k potratu. Po narození dítěte se tato forma diabetu obvykle vyřeší sama[5].

Současné znalosti - Kojení chrání před diabetes mellitus typu 2

Výzkum Německého institutu pro výživu zkoumal riziko rozvoje diabetu typu 2 u kojících matek. Studie zjistila, že u nekojících účastnic byla projevena silnější tendence[6]. Výzkumníci v Německém centru pro výzkum diabetu mají podezření, že kojení chrání ženy před diabetem typu 2, když měli gestační diabetes.[7].

Krevní cukr a HbA1c

Cukr je jako palivo pro tělo. Náš mozek, svaly a orgány fungují naplno, když je inzulín krmí tímto zdrojem energie. Chléb, brambory, rýže, ovoce a sladkosti obsahují sacharidy, chemické cukrové řetězce. Jsou vytvořeny z glukózy nebo fruktózy, která je v těle přeměněna na glukózu. Dokonce i v ústech látky ve slinách rozkládají sacharidy s dlouhým řetězcem na molekuly glukózy Jedině v této formě může tělo zavést sacharidy do krevního oběhu přes sliznici tenkého střeva - cukr v krvi se zvýší a pankreas uvolní inzulín.

Jaká úroveň cukru v krvi je považována za normální?

Lékaři obvykle měří hladinu cukru v krvi v mezinárodní jednotce milimol na litr (mmol/L). V Německu se často používá jednotka miligram na decilitr (mg/dl). Jestli je váš cukr v krvi v rámci zdravého rozsahu závisí na tom, jestli máte půst nebo jste jedli[8, 9].

Stav zdraví/cílové hodnoty ve specifickém čase

Po probuzení (půst)

Před jídlem

Alespoň 90 minut po jídle

ŇzdravéŇ

72-108 mg/dl

< 140 mg/dl

Diabetes mellitus typ 2

72-126 mg/dl

< 153 mg/dl

Diabetes mellitus typ 1

90-126 mg/dl

72-126 mg/dl

90-162 mg/dl

Děti s diabetem

72-126 mg/dl

72-126 mg/dl

90-162 mg/dl

Upraveno: Národní institut pro excelenci v oblasti zdraví a péče

Dobré vědět:ĘPro proměnu hodnoty cukru v krvi z mg/dl na mmol/L, musíte hodnotu vydělit číslem 18. 72 mg/dl je tedy 4 mmol/L.

Nerovnováha cukru v krvi a její důsledky

Pro diabetiky je obtížné udržovat trvale dobrou hladinu cukru v krvi. Se správnou léčbou a životním stylem však můžete usilovat o zdravou hladinu cukru v krvi, abyste se vyhnuli následkům kolísání cukru v krvi. Hypoglykémie i hyperglykémie mají negativní vliv na vaše tělo.

Pokud váš cukr v krvi klesne na příliš nízkou úroveň, může to vést kromě obvyklých symptomů i ke křečím. V nejhorším případě můžete kvůli závažné hypoglykémii ztratit vědomí [15].

Hyperglykémie po delší dobu je spojena s dlouhodobým poškozením. Poškození nervových buněk způsobuje necitlivost, zejména v nohou. Sacharifikované molekuly se stále více ukládají v oku, což může vést ke zhoršenému vidění. Vysoká úroveň krevního tlaku také ztěžuje situaci ledvinám a krevním cévám. Riziko rozvoje potíží s ledvinami nebo dokonce mrtvice se zvyšuje [16].

Současné znalosti: Vysoký cukr v krvi a HbA1c narušují mozek

Podle nejnovějšího výzkumu váš mozek stárne rychleji, pokud trpíte cukrovkou s kontinuální hyperglykémií. Ve studii byl mozek diabetika o pět let starší než mozek zdravého dobrovolníka. Podobně může diabetes podporovat nástup demence . Pro omezení rizika můžou pacienti pomocí správné léčby zkusit dosáhnout trvale optimální hodnoty HbA1c[19].

Co představuje zvýšenou hladinu cukru v krvi?

Lékaři považují zvýšenou hladinu cukru v krvi za přítomnou, když hladina cukru v krvi nalačno překročí 126 miligramů na decilitr. Protože tělo uvolňuje velké množství stresového hormonu kortizolu ráno, cukr v krvi nalačno může být ráno vyšší než 126 mg/dl. Kortizol zvyšuje objem glukózy v krvi[10, 11].

Kluk s nejvyšší úrovní cukru v krvi na světě: Američan Michael Buonocore byl v roce 2008 hospitalizován s úrovní cukru v krvi 2656 mg/dl. Byl mu diagnostikován diabetes mellitus typu 1[12].

Co je to hodnota HbA1c?

Dlouhodobý cukr v krvi HbA1c indikuje vaši průměrnou hladinu cukru v krvi za tři měsíce. Cukr se váže na hemoglobin v krvi, což způsobuje „sacharizování“. Cukrový krevní pigment nazýváme "glykohemoglobin", "hemoglobin A1c" nebo "HbA1c".

Čím vyšší je hodnota HbA1c, tím více sacharizované jsou částice hemoglobinu v krvi. To znamená, že jste měli v tomto období zvýšenou úroveň cukru v krvi. V německy mluvících zemích je obvykle hodnota HbA1c uváděná jako procentuální hodnota, popisuje podíl HbA1c v celkovém hemoglobinu. Lékaři můžou tuto hodnotu využít k diagnostikování diabetes mellitus[13].

Jaké hodnoty HbA1c jsou normální? - Přehled

HbA1c-hodnota

Vysvětlení

< 5,7 procenta

Normální rozsah

5,7procenta < 6,5 procenta

Šedá oblast ( před-diabetes ) - prosím upřesněte

= 6,5 procenta

Zvýšená (možný diabetes) - musí být upřesněno

6,5 - 7 procenta jako cílový rozsah pro diabetiky

Pokud vaše hodnota HbA1c leží v takzvané šedé oblasti, lékaři mluví o před-diabetu. V tomto rozsahu krevního cukru je zvýšené riziko rozvoje diabetu. Do této kategorie zapadají zvlášť lidé, kteří mají nadváhu a nevyrovnanou stravu. Zdravá strava a dostatek cvičení můžou tato rizika omezit. Pokud je Vaše hodnota stejná nebo vyšší než 6,5 procenta, lékaři se budou domnívat, že máte diabetes. Obsáhlý krevní test umožní lékařům potvrdit tuto diagnózu.

Stručně – Cukr v krvi a HbA1c:
Hodnota cukru v krvi indikuje, kolik glukózy je v krvi. Hodnota HbA1c slouží jako dlouhodobá paměť pro náš obsah cukru v krvi. Poskytuje informace o úrovni cukru v krvi za poslední tři měsíce. Oba parametry jsou důležité pro diagnostikování diabetes mellitus a jsou zvlášť relevantní pro diabetiky.

Příčiny hyperglykémie a hypoglykémie

Hladinu cukru v krvi zvyšují nebo snižují různé faktory. Hormony normálně obnovují rovnováhu těchto výkyvů. U diabetiků to však funguje jen v omezené míře. Výsledkem je, že jejich hladina cukru v krvi kolísá více a způsobuje častěji hypoglykémiia hyperglykémii.

Co způsobuje hypoglykémii?h3>

Pokud je objem inzulínu příliš vysoký, úroveň cukru v krvi výrazně klesne. Do buněk vstupuje příliš velké množství cukru. Následující podmínky výrazně snižují vaši úroveň cukru v krvi[14]:

 • Použití většího množství inzulínu a léků, než je potřeba
 • Rozsáhlá fyzická aktivita
 • Vysoká stresová zátěž
 • Velká konzumace alkoholu
 • Půst a vynechávání jídel (zvlášť při diabetu typu 1)

Hypoglykémii byste neměli podceňovat - snižující se úroveň cukru v krvi je potřeba řešit. Vždycky si s sebou noste svůj glukometr a dextrózu, abyste se vyhnuli nebezpečným důsledkům hypoglykémie.

Dobré vědět: Ve vzácných případech mohou benigní nádory také vést k hypoglykémii. Takzvané inzulinomy produkují nadbytek inzulínu, což způsobuje pokles hladiny cukru v krvi. V Německu je každá 200. osoba ohrožena vývojem inzulinomu. To se týká zejména lidí starších 50 let[15].

Ő

Co zvyšuje úroveň cukru v krvi?

Hyperglykémie postihuje zejména diabetiky. Glukóza zůstává v krvi kvůli nedostatku inzulínu Úroveň cukru v krvi se může také zvýšit kvůli[16]:

 • Vysoká stresová zátěž
 • Použití kortizonových přípravků
 • Infekce
 • Nedostatek cvičení

Symptomy hypoglykémie a hyperglykémie

Fluktuace úrovně cukru v krvi nepřejde bez povšimnutí. Vaše srdce tluče, přichází zmatení a váš emoční stav fluktuuje mezi úzkostí a vztekem. Hypoglykémie a hyperglykémie můžou být nebezpečné, pokud nebudete ihned konat. Problém s nerovnováhou cukru v krvi: Čím častěji jí trpíte, tím hůře se můžete v průběhu času cítit. Lidé s častou hypoglykémii si všimnou, že jejich cukr v krvi je nízký buď velmi pozdě nebo vůbec, co může mít život ohrožující důsledky[17, 18].

Jak můžu říct, jestli je moje úroveň cukru v krvi nízká nebo příliš vysoká?

Hypoglykémie[15]

Hyperglykémie[16]

Srdce tluče

zvýšené močení

Silná chuť k jídlu

zvýšená žízeň

potíže se soustředěním, vyčerpání, zmatení, panické ataky, výbuchy emocí

Vyčerpání

zvýšené pocení, zimnice

Bolest hlavy

Léčba - Optimalizovat cukr v krvi a HbA1c


6 tipů pro zlepšení dlouhodobých hodnot cukru v krvi

Pro dobré hodnoty HbA1c je důležité svěřit se do rukou lékaře a diabetologa.ĘVelký dílodpovědnosti ovšem také leží na samotných postižených.ĘSprávná inzulínová a léková terapie můžou být použity k upravení úrovně cukru v krvi. V případě kolísání hladiny cukru v krvi však musí pacienti jednat správně, aby zabránili zdravotním problémům. V ideálním případě by měli být informováni nejen diabetici, ale také členové rodiny, přátelé a partneři.

Co mám udělat v případě hypoglykémie?

Musíte konat rychle! Hypoglykémie se nejlépe léčí pomocí rychle vstřebávaných cukrů: dextróza, sladkosti, Coca Cola a džusy. V závislosti na hodnotě se doporučuje využívat následující prostředky. Po 15 minutách byste měli zkontrolovat, jestli se hodnota zvýšila[20].

Úroveň
cukru v krvi

Dextróza

Coca Cola

Běžný-
cukr

Ovoce
-džus

< 80 mg / dl

1 tableta

50 ml

1 čl rozředěná ve vodě

100 ml

< 70 mg / dl

1, 5 tablety

75 ml

1,5 čl rozředěná ve vodě

150 ml

< 60 mg / dl

2 tablety

100 ml

1 pl rozředěná ve vodě

200 ml

< 50 mg / dl

2,5 tablety

125 ml

1,5 pl rozředěná ve vodě

250 ml

Co mám udělat, když se moje úroveň cukru v krvi nezvyšuje?

Neměli byste být v takovéto situaci osamotě! Musíte zvážit následující[21]:

 • Sežeňte si pomoc. Řekněte o tom svému partnerovi, sousedovi nebo osobě ve vašem nejbližším dosahu.
 • Pokračujte v konzumaci rychle vstřebatelných sacharidů a kontrolujte své hodnoty každých 15 minut.li>
 • Pokud se hodnota výrazně sníží, kontaktujte 911.
 • Vždy mějte po ruce injekční stříkačku s glukagonem. Glukagon je antagonistou inzulínu a zvyšuje cukr v krvi.li>

Jak můžu snížit vysokou úroveň cukru v krvi?

S inzulínem můžete bojovat proti vysoké hladině cukru v krvi. Váš diabetolog s vámi prodiskutuje množství inzulínu, které je potřebné v případě hyperglykémie. Cvičení může snížit hladinu cukru v krvi, ale pokud se u vás rozvine hyperglykémie, vaše hladina cukru v krvi se v důsledku cvičení výrazně zvýší[22].

Jaký je nejlepší způsob snížení hodnoty vysokého HbA1c?

Se správnou léčbou a životním stylem můžete zlepšit hodnotu HbA1c a udržovat ji na optimální úrovni. To je zvláště důležité pro lidi, kteří trpí cukrovkou. Jako diabetik byste měli HbA1c kontrolovat každé tři měsíce a hladinu cukru v krvi několikrát denně. Pokračujte v konzumaci zdravé stravy. V mnoha případech jsou diabetici typu 2 schopni kontrolovat svou nemoc změnou stravy a hubnutím tak dobře, že berou jen málo nebo vůbec žádné léky[23, 24, 25].

Diabetes typu 1

Diabetes typu 2

Správně nastavte inzulínovou terapii

Správně nastavte inzulínovou a lékovou terapii

Pravidelně cvičte

Pravidelně cvičte, zhubněte

Vyhněte se potravinám s vysokým glykemickým indexem

Vyhněte se potravinám s vysokým glykemickým indexem, jezte zdravěp>

Pravidelně si kontrolujte hladinu cukru v krvi

Diskutujte s lékařem o nepřetržitém sledování hladiny cukru v krvi

Pravidelně si kontrolujte hladinu cukru v krvi

Kontrolujte si hladinu HbA1c každé tři měsíce

Kontrolujte si hladinu HbA1c každé tři měsíce

Hořčík - Pomoc při diabetu typu 2?

Doplněk stravy s Doplňky s hořčíkem můžou pomoci pacientům s diabetem typu 2, aby dostali svůj cukr v krvi pod kontrolu. Minerál podporuje účinnost inzulínu. To umožňuje tělu transportovat více cukru do buněk [26].

Co je to glykemický index?

Glykemický indexindikuje, jak rychle a jak velmi se cukr v krvi zvýší, když sníte určitou potravinu. ĘČím víc a rychleji se váš cukr v krvi zvýší, tím více inzulínu vaše tělo potřebuje. Například produkty z bílé mouky, bílá rýže, dýně a sladkosti jsou potraviny s vysokým glykemickým indexem. Celozrnné produkty a většina ovoce nezpůsobují tak drastické zvýšení úrovně cukru v krvi[27].

Současné vědomosti: Přerušovaný půst v diabetes mellitus typu 2

Přerušovaný půst nabývá na důležitosti. V průběhu dne byste měli mít období půstu po dobu 16 hodin, během kterých můžete pouze pít vodu a čaj. Můžete jíst pouze během zbývajících 8 hodin. Nejpopulárnější metodou jsou dvě jídla mezi 12:00 a 20:00 a pak půst. Podle studie ve World Journal of Diabetes může přerušovaný půst pomoci diabetikům typu 2 zlepšit jejich úroveň cukru v krvi a zhubnout. Dlouhé fáze nepřijímání potravy zastaví váš cukr v krvi a váš metabolismus se obrátí na vaše tukové zásoby. Nezapomeňte na jednu věc: Jakmile váš pankreas uvolní inzulín, váš metabolismus tuků se zastaví[28, 29].

Co musí diabetik zvážit před cvičením??

Pokud cvičíte, měli byste si zkontrolovat svou hladinu cukru v krvi hodinu předtím. Pokud je hodnota nižší než 100 miligramů na decilitr, měli byste sníst dvě tablety dextrózy nebo banán. Pokud je hodnota vyšší než 200 miligramů na decilitr nebo nižší než 80 miligramů na decilitr, budete muset počkat, než se hodnota dostane do normálu. Je také vhodné zkontrolovat si svou úroveň cukru v krvi po cvičení, protože během cvičení si hypoglykémii obvykle nevšimnete[22].

Důležité: Svou hladinu cukru v krvi byste si neměli pravidelně kontrolovat pouze před cvičením, no také před řízením vozidla!

HbA1c-Test

Hodnota HbA1c je nejdůležitější parametr pro zkoumání současné kontroly cukru v krvi diabetika. Kromě diabetiků by si měli svou hladinu cukru v krvi zkontrolovat také lidé s vysokým rizikem diabetu. Pokud máte nadváhu a rodinnou historii diabetu, je také vhodné ji monitorovat.

HbA1c test je užitečný z následujících důvodů[30]:

 • Nemusíte jej provádět na prázdný žaludek.
 • Lze jej provést kdykoliv.li>
 • Poskytuje informace o vašem cukru v krvi v průběhu posledních tří měsíců.
 • Vyžaduje pouze malé množství krve.li>

Kdo zkontroluje vaši hodnotu HbA1c?

Dlouhodobý test hladiny cukru v krvi

Lékaři, diabetologové a někteří farmaceuti vám dokážou zkontrolovat vaši dlouhodobou úroveň cukru v krvi - no můžete si také udělat svůj vlastní domácí test. Pro cerascreen® HbA1c test si odeberte malé množství krve ze špičky vašeho prstu. Specializovaná laboratoře zanalyzuje vzorek krve, určí váš dlouhodobý cukr v krvi a využije jej k určení průměrného cukru v krvi za poslední tři měsíce.

HbA1c hodnota cukru v krvi - Na první pohled

Co je to hodnota HbA1c?

Hodnotě HbA1c se také říká dlouhodobý cukr v krvi. Poskytuje informace o průměrné úrovni cukru v krvi během posledních tří měsíců.ĘV německy mluvících zemích jsou hodnoty HbA1c obvykle uváděny jako procentuální hodnota, mezinárodně také v milimolech na mol (mmol/mol).

Co indikuje hodnota HbA1c?

Pokud je hodnota HbA1c nad 6,5 procenta, váš cukr v krvi je příliš vysoký. Možná máte diabetes. S hodnotou od 5,7 do 6,5 procenta je vaše riziko diabetu zvýšené. Diabetes mellitus je stav, který je ve spojení s nerovnováhou cukru v krvi. Toto je způsobeno nedostatkem inzulínu.

Jak můžu snížit svou hodnotu HbA1c?

Pro optimalizaci vaší úrovně HbA1c doporučujeme: pravidelnou fyzickou aktivitu, vyváženou stravu, dobře nastavenou lékovou terapii a pravidelné monitorování cukru v krvi a HbA1c. Přerušovaný půst by měl pomoci diabetikům typu 2 s optimalizací podle nejnovějších studií.

Co se stane v případě hypoglykémie a hyperglykémie?

Hypoglykémie se objeví, když přebytek inzulínu způsobí pokles úrovně glukózy. Cukr v krvi může snížit také extrémní fyzická aktivita. Hyperglykémie se objeví, když není v těle dostatek inzulínu nebo když jste ve stresu. Pokud jste hypoglykemický, můžete mít problémy se soustředěním, vaše kolena můžou být slabá a vy si všimnete nadměrné pocení. Hyperglykémie se projevuje zvýšenou potřebou močení a silným pocitem žízně.


Zdroje

 1. Pschyrembel Online | Insulin, https://www.pschyrembel.de/Insulin/H07H2/doc/
 2. Pschyrembel Online | Diabetes mellitus, https://www.pschyrembel.de/Diabetes%20mellitus/K05U4
 3. Bundeszentrum für Ernährung. Typ-1-Diabetes, https://www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-6214.html
 4. Helmholtz Zentrum München. Schwangerschaftsdiabetes tritt bei ca. 4,5 % auf, https://www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/erkrankungsformen/schwangerschaftsdiabetes/verbreitung/index.html
 5. National Health Service. Gestational diabetes, https://www.nhs.uk/conditions/gestational-diabetes/
 6. Bundeszentrum für Ernährung. Typ-2-Diabetes, https://www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-6994.html
 7. Bundeszentrum für Ernährung. Wie Stillen vor Diabetes schützt: Der Stoffwechsel verändert sich, https://www.bzfe.de/inhalt/wie-stillen-vor-diabetes-schuetzt-27778.html
 8. Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Therapie des Typ-2-Diabetes – Langfassung, 1. Auflage. Version 4. 2013, zuletzt geändert: November 2014. Available from: www.dm-therapie.versorgungsleitlinien.de; [cited: 02.11.2018]; DOI: 10.6101/AZQ/000213
 9. pmhdev: Blood Glucose Monitoring - National Library of Medicine, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0024698/
 10. WHO | Diabetes programme, http://www.who.int/diabetes/en/
 11. Freckmann, G., Hagenlocher, S., Baumstark, A., Jendrike, N., Gillen, R.C., Rössner, K., Haug, C.: Continuous Glucose Profiles in Healthy Subjects under Everyday Life Conditions and after Different Meals. J. Diabetes Sci. Technol. Online. 1, 695–703 (2007)
 12. Guinness World Records. Highest blood sugar level, http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-blood-sugar-level
 13. Neal, B., Perkovic, V., Mahaffey, K.W., de Zeeuw, D., Fulcher, G., Erondu, N., Shaw, W., Law, G., Desai, M., Matthews, D.R.: Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N. Engl. J. Med. 377, 644–657 (2017). doi:10.1056/nejmoa1611925
 14. Mayo Clinic. Hypoglycemia - Symptoms and causes, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypoglycemia/symptoms-causes/syc-20373685
 15. Informationen für Patienten und Fachleute aus erster Hand - Schwerpunkt: Endokrinologie / Diabetologie, http://www.diabetes-deutschland.de/insulinom/
 16. Mayo Clinic. Hyperglycemia in diabetes - Symptoms and causes, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperglycemia/symptoms-causes/syc-20373631
 17. Spero, D., BSN, RN: Low Blood Sugar Symptoms But Normal Levels, https://www.diabetesselfmanagement.com/blog/low-blood-sugar-symptoms-but-normal-levels/
 18. American Diabetes Assiciation. Hypoglycemia (Low Blood Glucose), http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hypoglycemia-low-blood.html
 19. Blutzucker versus Denkleistung, https://www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-7371.html
 20. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DIseases (NIDDK). Low Blood Glucose (Hypoglycemia), https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia
 21. Blauw, H., Wendl, I., DeVries, J.H., Heise, T., Jax, T., PCDIAB consortium: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of various glucagon dosages at different blood glucose levels. Diabetes Obes. Metab. 18, 34–39 (2016). doi:10.1111/dom.12571
 22. Shugart, C., Jackson, J., Fields, K.B.: Diabetes in Sports. Sports Health. 2, 29–38 (2010). doi:10.1177/1941738109347974
 23. Pettus, J., Stenger, P., Schachner, H.C., Dunne, N., Parkes, J.L., Pardo, S., Edelman, S.V.: Testing versus guessing blood glucose values: impact on self-care behaviors in type 2 diabetes. Curr. Med. Res. Opin. 30, 1795–1802 (2014). doi:10.1185/03007995.2014.929097
 24. Pan, B., Ge, L., Xun, Y.-Q., Chen, Y.-J., Gao, C.-Y., Han, X., Zuo, L.-Q., Shan, H.-Q., Yang, K.-H., Ding, G.-W., Tian, J.-H.: Exercise training modalities in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and network meta-analysis. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 15, 72 (2018). doi:10.1186/s12966-018-0703-3
 25. Hermanns, N., Schumann, B., Kulzer, B., Haak, T.: The impact of continuous glucose monitoring on low interstitial glucose values and low blood glucose values assessed by point-of-care blood glucose meters: results of a crossover trial. J. Diabetes Sci. Technol. 8, 516–522 (2014). doi:10.1177/1932296814524105
 26. Division of Nutritional Epidemiology, National Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis. - PubMed - NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17645588
 27. American Diabetes Association. Glycemic Index and Diabetes, http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/what-can-i-eat/understanding-carbohydrates/glycemic-index-and-diabetes.html
 28. Barnosky, A.R., Hoddy, K.K., Unterman, T.G., Varady, K.A.: Intermittent fasting vs daily calorie restriction for type 2 diabetes prevention: a review of human findings. Transl. Res. J. Lab. Clin. Med. 164, 302–311 (2014). doi:10.1016/j.trsl.2014.05.013
 29. Arnason, T.G., Bowen, M.W., Mansell, K.D.: Effects of intermittent fasting on health markers in those with type 2 diabetes: A pilot study. World J. Diabetes. 8, 154–164 (2017). doi:10.4239/wjd.v8.i4.154
 30. Saudek, C.D., Brick, J.C.: The Clinical Use of Hemoglobin A1c. J. Diabetes Sci. Technol. Online. 3, 629–634 (2009)