Prohlášení o ochraně údajů

1. Přehled ochrany dat

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které je součástí této kopie

Sběr dat na našem webu

Kdo je odpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Kontaktní údaje provozovatele webu naleznete v právním upozornění tohoto webu.

Jak sbíráme vaše data?

Vaše data shromažďujeme jako důsledek toho, že je s námi sdílíte. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Ostatní data budou našimi IT systémy zaznamenávány automaticky nebo po udělení souhlasu s jejich zaznamenáváním během návštěvy webových stránek. Tato data zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka navštívena). Tyto informace jsou zaznamenávány automaticky, když vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu používáme vaše data?

Některá data jsou shromažďována, aby bylo zajištěno, že webová stránka je bez chyb. Další data lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých dat?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že vaše vzorce prohlížení budou statisticky analyzovány, když navštívíte tuto webovou stránku. Takové analýzy se provádějí především pomocí toho, co nazýváme analytickými programy 

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Shopify

Naše webové stránky jsou hostovány u společnosti Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen „Shopify“). Shopify je nástroj pro vytváření a hostování webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, Shopify shromažďuje vaši IP adresu a informace o zařízení a prohlížeči, které používáte. Shopify také analyzuje počet návštěvníků, zdroje návštěvníků a chování zákazníků a sestavuje statistiky uživatelů. Když na našem webu nakupujete, Shopify také shromažďuje vaše jméno, e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresy, platební údaje a další informace související s nákupem (např. telefonní číslo, počet uskutečněných prodejů atd.). Shopify ukládá soubory cookie do vašeho prohlížeče za účelem analýzy. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Shopify: https://www.shopify.com/legal/privacyPoužití Shopify je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivější prezentaci našeho webu. Pokud byl vyžádán o souhlas, bude zpracování probíhat výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Typ a rozsah zpracování

Naše společnost uzavřela s uvedeným dodavatelem smlouvu o zpracování smluvních údajů („DPA“). Jedná se o smlouvu nařízenou legislativou na ochranu osobních údajů, která zaručuje, že dodavatel zpracovává veškeré osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

Shopify CDN 

Typ a rozsah zpracování 

Používáme Shopify CDN ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek. Shopify CDN je služba poskytovaná společností Shopify, Inc., která na našich webových stránkách funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN) za účelem zajištění funkčnosti dalších služeb poskytovaných společností Shopify, Inc. V tomto prohlášení o ochraně údajů naleznete samostatnou sekci pro tyto služby. Tato část je pouze o použití CDN. CDN pomáhá rychleji poskytovat obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistoupíte k tomuto obsahu, vytvoříte spojení se servery Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, čímž se přenese vaše IP adresa a případně údaje prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Shopify CDN. 

Účel a právní základ

Síť pro doručování obsahu je využívána na základě našich oprávněných zájmů, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. 

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Shopify, Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Shopify CDN: https://www.shopify.com/legal/privacy.  

Google Cloud CDN 

Používáme síť pro doručování obsahu Google Cloud CDN. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google nabízí globálně distribuovanou síť pro doručování obsahu. Technicky je přenos informací mezi vaším prohlížečem a naší webovou stránkou veden přes síť Google. To nám umožňuje zvýšit globální dostupnost a výkon našich webových stránek. Používání Google Cloud CDN je založeno na našem oprávněném zájmu na co možná nejbezpečnějším a bezchybném poskytování našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clauseVíce informací o Google Cloud CDN naleznete zde: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů

Naše společnost uzavřela s uvedeným dodavatelem smlouvu o zpracování smluvních údajů („DPA“). Jedná se o smlouvu nařízenou legislativou na ochranu osobních údajů, která zaručuje, že dodavatel zpracovává veškeré osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

Google Play CDN 

Typ a rozsah zpracování

Pro správné poskytování obsahu našich webových stránek používáme Google CDN. Google CDN je služba společnosti Google Ireland Limited, která funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN). CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah našeho online poskytování, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Při přístupu k tomuto obsahu se připojíte k serverům ve společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a přenese se vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Google CDN. 

Účel a právní základ 

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a také na optimalizaci našeho online poskytování v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Doba uložení

Skutečnou dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů CDN společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Typ a rozsah zpracování

Používáme JSDelivr CDN ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek. JSDelivr CDN je služba poskytovaná společností Prospect One, která funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN) na našich webových stránkách za účelem zajištění funkčnosti dalších služeb poskytovaných Hotjar Ltd. V tomto prohlášení o ochraně údajů najdete pro tyto služby samostatnou sekci. Tato část je pouze o použití CDN. CDN pomáhá rychleji poskytovat obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Při přístupu k tomuto obsahu vytvoříte spojení se servery Prospect One, Krolewska 65a, Krakov, Malopolskie 30-081, Polsko, čímž se přenese vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti JSDelivr CDN. 

Účel a právní základ 

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a také na optimalizaci našeho online poskytování v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Prospect One. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net

Bootstrap CDN 

Typ a rozsah zpracování

Naše webové stránky používají Bootstrap CDN, aby mohly správně doručovat obsah. Bootstrap CDN je služba Bootstrap, která slouží jako síť pro doručování obsahu (CDN) na našem webu. CDN umožňuje rychlejší zpřístupnění obsahu naší online nabídky, zejména dat, jako je grafika nebo skripty, pomocí serverů umístěných na národním území nebo v mezinárodním měřítku. Když přistoupíte k tomuto obsahu, vytvoří se spojení se servery Bootstrap, během kterého se přenese vaše IP adresa a případně data týkající se vašeho prohlížeče, jako je uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze pro účely uvedené výše a pro zajištění bezpečnosti a fungování Bootstrap CDN. 

Účel a právní základ   

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a také na optimalizaci našeho online poskytování v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Doba uložení

Na konkrétní dobu uchování zpracovávaných údajů nemáme žádný vliv. Je definována Bootstrapem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Bootstrap CDN: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

Hotjar CDN 

Typ a rozsah zpracování

Ke správnému doručování obsahu našich webových stránek používáme Hotjar CDN. Hotjar CDN je služba poskytovaná společností Hotjar Ltd., která na našich webových stránkách funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN) pro zajištění funkčnosti dalších služeb poskytovaných společností Hotjar Ltd. Samostatnou sekci pro tyto služby naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Tato část je pouze o použití CDN. CDN pomáhá rychleji poskytovat obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistoupíte k tomuto obsahu, vytvoříte spojení se servery Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, přičemž jsou přenášeny vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Hotjar CDN. 

Účel a právní základ 

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a také na optimalizaci našeho online poskytování v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Hotjar Ltd. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji tedy nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto Prohlášením o ochraně údajů. Kdykoli použijete tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, a také účely, pro které tato data používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány. Upozorňujeme vás, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním trhlinám. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědném orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování dat na této webové stránce je: 
Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Telefon: +49 385 48592233 Email:
help@cerascreen.com  
Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uložení

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů stanovena konkrétnější doba uložení, vaše osobní údaje u nás zůstanou, dokud přestane být platný účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní právní lhůty uchovávání); v druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. 
externer Datenschutzbeauftragter DSBOK
Oliver Krause 
Telefonní číslo: +49 6144 402197 
E-Mail: cerascreen@dsbok.de 

Informace o přenosu dat do USA a dalších zemí mimo EU

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že úřady USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a pro přímou reklamu (článek 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 P. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TOTO PLATÍ TAKÉ PRO KAŽDÉ PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. K URČENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, NA KTERÉM JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, SI PROSÍM PŘEČTĚTE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEJSME V POZICI PŘEDLOŽIT PŘESVĚDČIVÉ OCHRANNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI NEBO JE-LI ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ NÁROKOVÁNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR). POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM ZAPOJENÍ DO PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, VE KTERÉM SOUVISÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty dat právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě, kde obvykle sídlí, mají místo výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost je účinné bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní řízení dostupné jako právní prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom jakékoli údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, předali vám nebo třetí straně v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

SSL a/nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL nebo TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z http:// na https:// a podle symbolu zámku ve vašem řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno SSL nebo TLS šifrování, data, která nám předáváte, nemohou být čteny třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud máte povinnost sdělit nám své platební údaje (např. číslo účtu, pokud nám dáte oprávnění k odepsání částky z vašeho bankovního účtu) poté, co jste s námi uzavřeli zpoplatněnou smlouvu, jsou tyto údaje nutné ke zpracování plateb. Platební transakce provedené běžnými platebními metodami (Visa/MasterCard, debet z vašeho bankovního účtu) jsou zpracovávány výhradně prostřednictvím šifrovaných spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se podíváte, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“ a také podle zobrazení ikony zámku v řádku prohlížeče. Pokud je komunikace s námi šifrovaná, třetí strany nebudou moci číst platební údaje, které s námi sdílíte.

Informace, mazání a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů, a to kdykoliv. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech: Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání prozkoumání máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování vašich údajů. Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 (1) GDPR, vaše a naše zájmy musí být zváženy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamní poště

Tímto namítáme používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na této webové stránce

Cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč. V některých případech mohou být cookies od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. cookies pro zpracování platebních služeb). Cookies mají různé funkce. Mnoho cookies je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy. Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, například pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webu (například soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 p. f GDPR, pokud není dán jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. (1), písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoliv odvolat. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být omezena funkčnost této webové stránky. Pokud jsou cookies používány společností třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ a verze použitého prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL referera 
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas dotazu serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jiným zdrojem dat. Tato data jsou shromažďována na základě článku 6, odstavec 1), písmeno (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány soubory protokolu serveru.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, požadavek) uložena a zpracována za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (článek 6, odstavec 1), písmeno f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (článek 6, odstavec 1), písmeno a GDPR), pokud byl požadován. Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel uložení dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Registrace na této stránce

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat a využívat další funkce. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme. Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali. Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a případně pro uzavírání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy, pokud jste registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Sociální média

Facebook Pluginy (Tlačítka To se mi líbí a Sdílet) 

Na tomto webu jsme integrovali plug-iny sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle prohlášení Facebooku budou shromážděné údaje předány také do USA a dalších zemí třetích stran. Plug-iny Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na této webové stránce. Přehled plug-inů pro Facebook je k dispozici pod následujícím odkazem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DEKdykoli navštívíte tento web a jeho stránky, plug-in vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. V důsledku toho Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku pomocí vašeho plug-inu. Pokud však kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah tohoto webu a jeho stránek se svým profilem na Facebooku. V důsledku toho bude Facebook schopen přiřadit návštěvu tohoto webu a jeho stránek vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Musíme upozornit, že my jako poskytovatel webu nemáme žádné znalosti o přenášených datech a jejich použití Facebookem. Podrobnější informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanationPokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu tohoto webu a jeho stránek vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého účtu na Facebooku, když jste na tomto webu. Použití plug-inu pro Facebook je založeno na článku 6, odstavec 1), písmeno (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem být co nejvíce viditelný na sociálních sítích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, údaje budou zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku, jsme my a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování společností Facebook, ke kterému dojde po dalším převodu, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které máme společně, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění smlouvy naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendumPodle této smlouvy jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách se zabezpečeným soukromím. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo u Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku. Přenos dat do USA je založen na standardních Smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381https://www.facebook.com/policy.php.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager je nástroj, který můžeme použít k integraci sledovacích nebo statistických nástrojů a dalších technologií na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze pro správu a zobrazení nástrojů, které jsou přes něj integrovány. Google Tag Manager však zaznamená vaši IP adresu, kterou lze také přenést do mateřské společnosti Google ve Spojených státech. Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a snadné integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud bylo požádáno o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webových stránek dostává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránky, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tato data může Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení. Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. cookies nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Anonymizace IP 

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Jménem provozovatele tohoto webu použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plug-in prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deDalší informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics, aby mohla zobrazit reklamy kompatibilní s návštěvníky webu v reklamní síti Google. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Zdroje těchto informací jsou zájmově orientovaná reklama od společnosti Google a také údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci máte možnost kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení reklamy ve vašem účtu Google nebo můžete obecně zakázat zaznamenávání vašich údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitka proti zaznamenávání údajů“.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Google Analytics sledování elektronického obchodu

Tato webová stránka používá funkci „Sledování elektronického obchodu“ služby Google Analytics. S pomocí sledování elektronického obchodu je provozovatel webu schopen analyzovat nákupní vzorce návštěvníků webu s cílem zlepšit online marketingové kampaně provozovatele. V této souvislosti jsou sledovány informace, jako jsou zadané objednávky, průměrné hodnoty objednávky, náklady na dopravu a doba od zhlédnutí produktu po rozhodnutí o nákupu. Tato data může společnost Google konsolidovat pod ID transakce, které je přiděleno příslušnému uživateli nebo zařízení uživatele.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, která je propojena se soubory cookie, uživatelskými ID (např. User ID) nebo reklamními ID (např. DoubleClick cookies, Android reklamní ID), jsou po 26 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti o tom najdete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 

Hotjar 

Tato webová stránka využívá Hotjar. Poskytovatelem je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webová stránka: https://www.hotjar.com). Hotjar je nástroj používaný k analýze vašich uživatelských vzorů na našem webu. Hotjar nám umožňuje například zaznamenávat vaše pohyby myši a posouvání, stejně jako vaše kliknutí. Během tohoto procesu má Hotjar také schopnost určit, jak dlouho váš kurzor zůstal na určité pozici. Na základě těchto informací Hotjar sestavuje tzv. Heatmaps, které umožňují určit, které části webu návštěvník webu preferuje. Jsme také schopni určit, jak dlouho jste na stránce našeho webu zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také určit, kdy jste pozastavili zadávání záznamů do kontaktního formuláře (tzv. konverzní cesty). Kromě toho může být Hotjar nasazen k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Můžeme také určit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme určit i to, kdy jste zrušili své záznamy v kontaktním formuláři (tzv. konverzní trychtýře). Kromě toho lze pomocí Hotjar získat přímou zpětnou vazbu od návštěvníků webu. Tato funkce slouží ke zkvalitnění webových nabídek provozovatele webu. Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Deaktivace Hotjar 

Pokud byste chtěli deaktivovat zaznamenávání dat pomocí Hotjar, klikněte prosím na odkaz níže a postupujte podle pokynů uvedených pod odkazem: https://www.hotjar.com/opt-out Mějte prosím na paměti, že Hotjar budete muset deaktivovat samostatně pro každý prohlížeč a každé zařízení. Podrobnější informace o Hotjar a datech, která mají být zaznamenána, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Hotjar pod následujícím odkazem: https://www.hotjar.com/privacy 

Zpracování smluvních údajů

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našeho webu jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Google Ads

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online propagační program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, pokud uživatel zadá do Googlu určité hledané výrazy (cílení na klíčová slova). Je také možné umístit cílené reklamy na základě uživatelských údajů, které má Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmy, cílení na cílové skupiny). Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data analyzovat kvantitativně, například analýzou toho, které hledané výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k příslušným kliknutím. Používání Google Ads je založeno na článku 6, odstavec 1), písmeno f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu služeb a produktů provozovatele. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ 

Google DoubleClick

Tento web využívá funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „DoubleClick“). DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam v síti Google. Pomocí DoubleClick lze reklamy přizpůsobit zájmům diváka. Například se naše reklamy mohou objevit ve výsledcích vyhledávání Google nebo v bannerech spojených se službou DoubleClick. Aby bylo možné uživatelům zobrazovat propagační obsah odpovídající zájmu, musí služba DoubleClick rozpoznat příslušného návštěvníka, aby mohla uživateli přiřadit navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o uživatelských vzorech. Za tímto účelem nasazuje DoubleClick cookies nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky zařízení). Zaznamenané informace jsou sloučeny do pseudonymního uživatelského profilu, aby bylo možné příslušnému uživateli ukázat zájem o adekvátní inzerci. Používání Google DoubleClick se děje v zájmu cílených reklamních opatření. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; smlouvu lze kdykoli odvolat. Další informace o tom, jak vznést námitku proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads  https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

K měření míry konverze používá tento web pixel aktivity návštěvníků Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle prohlášení Facebooku budou shromážděná data předána také do USA a dalších zemí třetích stran. Tento nástroj umožňuje sledování návštěvníků stránky poté, co byli propojeni s webem poskytovatele po kliknutí na reklamu na Facebooku. To umožňuje analyzovat efektivitu facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní kampaně. Pro nás jako provozovatele tohoto webu jsou shromažďované údaje anonymní. Nejsme schopni dospět k žádným závěrům ohledně identity uživatelů. Facebook však tyto informace archivuje a zpracovává tak, aby bylo možné provést připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook mohl údaje použít pro vlastní propagační účely v souladu se Zásadami používání dat Facebooku. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na facebookových stránkách i na místech mimo Facebook. My jako provozovatel tohoto webu nemáme žádnou kontrolu nad používáním takových údajů. Používání Facebook Pixel je založeno na článku 6, odstavec 1), písmeno f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na efektivních reklamních kampaních, mezi které patří i sociální sítě. Pokud bylo požádáno o odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; smlouvu lze kdykoli odvolat. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  https://de-de.facebook.com/help/566994660333381Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku, my a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jsme společně odpovědní za toto zpracování údajů (článek 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování ze strany Facebooku, ke kterému dojde po dalším převodu, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které máme společně, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění smlouvy naleznete pod: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  Podle této smlouvy jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách se zabezpečeným soukromím. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo u Facebooku. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat Facebooku. V Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku najdete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/V sekci nastavení reklamy máte také možnost deaktivovat funkci remarketingu „Vlastní publikum“ pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.  Chcete-li to provést, musíte se nejprve přihlásit na Facebook. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat jakoukoli uživatelskou reklamu od Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

TikTok Pixel

Typ a rozsah zpracování

„TikTok pixel“ poskytovatele TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko používáme k vytvoření tzv. „Vlastního publika“, tj. abychom vás určili jako uživatele naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam a také pro měření konverzních poměrů a jejich pozdější optimalizaci. Toto se zvláště stává, když interagujete s reklamními zprávami, které jsme zveřejnili na TikTok Technology Limited.

Účel a právní základ

Pomocí TikTok pixelu zpracováváme vaše osobní údaje za účelem optimalizace našich webových stránek a na marketingové účely na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost TikTok Technology Limited. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů TikTok Pixel: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Facebook API 

Typ a rozsah zpracování 

Pro přístup k dalším službám a datům společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko používáme API od společnosti Facebook Ireland Ltd. Vaše IP adresa bude přitom předána společnosti Facebook Ireland Ltd. Berte prosím na vědomí, že v těchto Zásadách ochrany osobních údajů existuje samostatný oddíl pro každou další službu, kterou používáme od společnosti Facebook Ireland Ltd.

Účel a právní základ

Facebook API používáme pro účely optimalizace našich webových stránek a pro marketingové účely. Facebook API používáme na základě našich oprávněných zájmů, tedy zájmu o optimalizaci naší online nabídky v souladu s článkem 6, odstavec 1), písmeno f) GDPR.

Doba uložení   

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Facebook Ireland Ltd. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr

AB Tasty

Typ a rozsah zpracování

K provádění A/B nebo vícerozměrných testů, abychom neustále zlepšovali naše online služby, používáme AB Tasty od AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Kolín nad Rýnem, Německo. Současně jsou zveřejňovány a měřeny různé verze naší online nabídky, aby bylo možné určit, kterou z těchto verzí je snazší používat. Při testování verzí je možné shromažďovat údaje, jako je použitý operační systém, uživatelský program prohlížeče a čas volání, za účelem měření úspěšnosti verze. Technologie sledování webu se používají k propojení výše uvedených údajů s testovanou verzí naší online nabídky.

Účel a právní základ

Používání AB Tasty je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy na bezpečném a efektivním poskytování a také na optimalizaci naší online nabídky, dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji AB Tasty GmbH. Další informace o ochraně údajů a cookies naleznete na webových stránkách AB Tasty: https://www.abtasty.com/en/terms-of-use/.

Trusted Shops Widget 

Typ a rozsah zpracování  

Na naše webové stránky jsme integrovali komponenty z Trusted Shops Widget. Trusted Shops Widget je hodnotící služba, která uživatelům umožňuje hodnotit naše služby. Pokud ohodnotíte naše služby, mohou být údaje o používané službě předány společnosti Trusted Shops GmbH za účelem ověření pravosti. Trusted Shops Widget nám umožňuje získávat obsah, jako jsou recenze, přímo od Trusted Shops GmbH a zobrazovat jej na našich webových stránkách. To obvykle odešle vaši aktuální IP adresu služby. Trusted Shops Widget dále ukládá informace pomocí cookies, aby zjistil, které online nabídky byly navštíveny. V tomto případě budou vaše údaje předány provozovateli Trusted Shops Widget, Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolín nad Rýnem. 

Účel a právní základ  

Používání Trusted Shops Widget je založeno na článku 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR k informování uživatelů o kvalitě našich služeb. Pokud uživatel souhlasí se zpracováním svých údajů, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Trusted Shops GmbH. Další informace o ochraně dat a cookies naleznete na Trusted Shops Widgethttps://shop.trustedshops.com/de/privacy-policy 

Integrace Trusted Shops 

Pokud jste nám udělili svůj výslovný souhlas s výše uvedeným během nebo po vaší objednávce aktivací odpovídajícího zaškrtávacího políčka nebo kliknutím na tlačítko poskytnuté pro tento účel („Ohodnotit později“), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de) za účelem upozornění e-mailem na možnost zaslání hodnocení vaší objednávky. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu nebo přímo Trusted Shops.

Integrace Trusted Shop Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge je integrován na této webové stránce, aby zobrazoval naši pečeť o schválení Trusted Shops a jakékoli recenze, které jsme shromáždili, a také nabízí produkty Trusted Shops kupujícím po zadání objednávky. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu zvažování zájmů, v optimálním marketingu tím, že umožní bezpečné nakupování. Trustbadge a služby s ním inzerované nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje také vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a zadokumentuje volání. Individuální přístupová data jsou uložena v bezpečnostní databázi pro analýzu bezpečnostních problémů. Soubory protokolu jsou automaticky odstraněny nejpozději sedm dní po vytvoření. Další osobní údaje jsou předány Trusted Shops GmbH, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. Platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a Trusted Shops. S výše uvedenou společností jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu dat při používání Trusted Shops.

7. Newsletter

Data newsletteru

Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru nabízeného na tomto webu, budeme od vás potřebovat e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, a souhlas s příjmem newsletteru. Neshromažďují se žádné další údaje nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Ke zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb newsletteru.

MailChimp s deaktivací měření úspěšnosti

Tento web využívá služby MailChimp k zasílání newsletterů. Tuto službu poskytuje Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp je služba, která organizuje a analyzuje distribuci newsletterů. Pokud poskytnete údaje (např. svou e-mailovou adresu) pro přihlášení k odběru našeho newsletteru, budou uloženy na serverech MailChimp v USA. K analýze našich newsletterových kampaní používáme MailChimp. Když otevřete e-mail odeslaný službou MailChimp, připojí se soubor obsažený v e-mailu (nazývaný webový maják) k serverům MailChimp ve Spojených státech. To nám umožňuje určit, zda byla otevřena zpráva s newsletterem a na které odkazy klikáte. Kromě toho se shromažďují technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit konkrétnímu příjemci. Používá se výhradně pro statistickou analýzu našich newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů vašim zájmům. Pokud nechcete, aby MailChimp analyzoval vaše používání newsletteru, budete se muset z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme odkaz v každém zasílaném newsletteru. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány. Údaje poskytnuté při registraci k odběru newsletteru budou použity k distribuci newsletteru, dokud nezrušíte svůj odběr, kdy budou uvedená data smazána z našich serverů a serverů MailChimp. Data, která máme uložená pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají nedotčena. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/  https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_ClausesPoté, co se odhlásíte z distribučního seznamu newsletteru, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Uložení na černé listině je neomezené. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti MailChimp níže: https://mailchimp.com/legal/terms/

Zpracování smluvních údajů

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našeho webu jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

8. Plug-iny a nástroje

YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat

Náš web obsahuje videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu předtím, než zhlédnou video. To však nutně neznamená, že sdílení dat s partnery YouTube může být v důsledku rozšířeného režimu ochrany dat vyloučeno. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick. Jakmile na tomto webu začnete přehrávat video z YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přímo přiřadit vaše vzorce prohlížení vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube. Kromě toho, poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci do vašeho zařízení umístit různé cookies nebo srovnatelné technologie pro rozpoznání (např. otisky zařízení). Tímto způsobem bude YouTube moci získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace budou mimo jiné použity pro generování video statistik s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a zabránit pokusům o podvod. Za určitých okolností mohou být po spuštění přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu. Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivým způsobem. Dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) se jedná o oprávněný zájem. Pokud byla požadována odpovídající dohoda, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a); smlouvu lze kdykoli odvolat. Další informace o tom, jak YouTube nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube níže: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google webové fonty (lokální hosting)

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Google fonty se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google. Více informací o Google webových fontech naleznete na: https://developers.google.com/fonts/faq  a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Účelem reCAPTCHA je určit, zda údaje zadané na této webové stránce (např. informace zadané do kontaktního formuláře) jsou poskytovány lidským uživatelem nebo automatizovaným programem. Aby to bylo možné zjistit, reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníků webu na základě různých parametrů. Tato analýza se spouští automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na web. Pro tuto analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé údaje (např. IP adresu, čas, který návštěvník webu strávil na webu, nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Údaje sledované během těchto analýz jsou předávány společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou upozorněni, že probíhá analýza. Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně webových stránek provozovatele před zneužitím automatizovaného špehování a proti SPAMu. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jakýkoli takový souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google a podmínkách použití pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=de https://policies.google.com/terms?hl=de

9. Poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování dat (zákaznická a smluvní data)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Vychází to z čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtoval uživateli. Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedice zboží

Pokud si u nás objednáte zboží, předáme vaše osobní údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení a poskytovateli platebních služeb odpovědnému za zpracování platby. Budou poskytnuty pouze údaje, které příslušný poskytovatel služeb potřebuje ke splnění svého úkolu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy. Pokud jste udělili souhlas v souladu s článkem 6, odstavec 1, písmeno a) GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu přepravní společnosti odpovědné za doručení, aby vás mohla informovat o stavu zásilky z vaší objednávky e-mailem; Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby společností třetích stran. Když u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o bankovním účtu, číslo kreditní karty) zpracovává poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Využití poskytovatelů platebních služeb je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování smluv) a v zájmu hladké, pohodlné a bezpečné platební transakce (čl. 6 odst. f) GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů článek 6, odstavec 1, písmeno a) GDPR; souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat. V rámci tohoto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“). Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-fullPodrobnosti naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Google Pay 

Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zásady ochrany soukromí společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy

Trustly 

Poskytovatelem je Trustly Group AB, Radmansgatan 40, 11357 Stockholm, Švédsko. Zásady ochrany soukromí Trustly naleznete zde:  https://www.trustly.net/de-DE/uber-uns/privacy-policy

Shopify Checkout

Typ a rozsah zpracování

Na našem webu jsme integrovali komponenty z Shopify Checkout. Shopify Checkout je služba společnosti Shopify, Inc. a nabízí online platební řešení po celém světě. Pokud jako způsob platby zvolíte Shopify Checkout, vaše údaje požadované pro proces platby se automaticky přenesou do Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada. V této souvislosti se obvykle shromažďují následující údaje: Jméno, adresa, případně společnost, e-mailová adresa, telefon a číslo mobilního telefonu a IP adresa.

Účel a právní základ

Služba je využívána na základě uzavření smlouvy, tedy pro zpracování platebních transakcí dle čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR.

Doba uložení   

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných dat nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Shopify, Inc. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně dat pro Shopify Checkout: https://www.shopify.com/legal/privacy

10. Audio a video konference

Zpracování dat

Online konferenční nástroje využíváme mimo jiné pro komunikaci s našimi zákazníky. Nástroje, které používáme, jsou podrobně uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím video nebo audiokonference pomocí internetu, vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje a námi. Nástroje pro konference shromažďují všechny informace, které poskytujete/ke kterým přistupujete k používání nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Dále konferenční nástroje zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ související s komunikačním procesem (metadata). Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje potřebné pro zpracování online komunikace. Patří sem zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verze operačního systému, verze klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení. Pokud by byl obsah vyměněn, nahrán nebo jinak zpřístupněn v rámci nástroje, je také uložen na serverech poskytovatele nástroje. Takový obsah zahrnuje mimo jiné cloudové nahrávky, chat/rychlé zprávy, fotografie a videa nahrané do hlasové schránky, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme úplný vliv na postupy zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování dat nástroji konference naleznete v prohlášeních o ochraně údajů používaných nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základy

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR). Používání nástrojů dále slouží k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud bylo požádáno o souhlas, budou příslušné nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze s účinností od tohoto data kdykoli odvolat.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich systémů vymazány ihned poté, co nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine důvod uchovávání údajů. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich dat, která jsou uchovávána provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti prosím kontaktujte přímo provozovatele konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Využíváme následující konferenční nástroje:

Google Meet

Používáme Google Meet. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Zpracování smluvních údajů

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našeho webu jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

11. Vlastní služby

Žádosti o práci

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost podat nám žádosti o zaměstnání (např. e-mailem, prostřednictvím poštovních služeb nebo odesláním online formuláře žádosti o zaměstnání). Níže vás budeme stručně informovat o rozsahu, účelu a použití osobních údajů shromážděných od vás v souvislosti s procesem žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude vždy zacházeno jako s přísně důvěrnými. 

Rozsah a účel sběru dat

Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat veškeré související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti, poznámky pořízené při pracovních pohovorech atd.), pokud jsou nutné pro učinění rozhodnutí o ustanovení nebo pracovním poměru. Právními důvody pro výše uvedené jsou § 26 Nové GDPR, podle německého práva (Jednání o pracovním poměru), článek 6, odstavec 1, písmeno b) GDPR (Obecná jednání o smlouvě) a – pokud jste nám dali souhlas - článek 6, odstavec 1, písmeno a) GDPR. Jakýkoli udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s jednotlivci, kteří se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání. Pokud by výsledkem vaší žádosti o zaměstnání byl váš nábor, budou vámi poskytnuté údaje archivovány na základě § 26 Nového GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace pracovního poměru v našem systém zpracování dat.

Období archivace dat

Pokud vám nebudeme moci nabídnout pracovní místo nebo odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo ponechat si údaje, které jste nám poskytli na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení výběrového řízení (zamítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou data vymazána a fyzické dokumenty žádosti budou zničeny. Uložení slouží zejména jako důkazní prostředek v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde k vymazání pouze tehdy, když již pomine účel dalšího uchovávání. Delší uchování může také nastat, pokud jste dali svůj souhlas (článek 6, odstavec 1, písmeno a) GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání údajů brání smazání.

12. Naše přítomnost na sociálních sítích

Zpracování dat sociálními sítěmi

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Sociální sítě, které využíváme, naleznete níže. Sociální sítě jako Facebook, Twitter atd. obvykle dokážou komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich web nebo web s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka Líbí se mi nebo reklamní bannery). Návštěva našich stránek na sociálních sítích spouští četné operace zpracování související s ochranou údajů. Podrobně: Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši stránku na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být zaznamenány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. V tomto případě jsou tyto údaje shromažďovány například prostřednictvím cookies, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy. Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zájmově orientovaná reklama zobrazovat uvnitř i mimo příslušnou přítomnost na sociálních sítích. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo byli přihlášeni. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli mohou proto provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách použití a v předpisech o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše přítomnost na sociálních sítích by měla zajistit co nejširší přítomnost na Internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Správce a uplatňování práv

Pokud navštívíte některé z našich míst na sociálních sítích (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií odpovědní za operace zpracování údajů spuštěné během této návštěvy. V zásadě můžete svá práva (informace, opravy, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnosti) uplatnit jak u nás, tak i u provozovatele příslušného portálu sociálních médií (např. Facebook). Vezměte prosím na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování dat na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních sítích budou z našich systémů vymazány, jakmile o vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat. Uložené cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny. Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které jsou ukládány provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti se prosím obraťte přímo na provozovatele sociálních sítí (např. v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobně

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle prohlášení Facebooku budou shromážděná data přenesena také do USA a do dalších zemí třetích stran.

Nastavení reklam si můžete přizpůsobit nezávisle na svém uživatelském účtu. Klikněte na následující odkaz a přihlaste se:

https://www.facebook.com/settings?tab=adsPřenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  https://de-de.facebook.com/help/566994660333381Podrobnosti najdete v zásadách ochrany soukromí Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,  https://help.instagram.com/519522125107875  https://de-de.facebook.com/help/566994660333381Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany soukromí Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875

XING

Máme profil na XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o jejich nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní cookies.

Pokud chcete zakázat reklamní cookies LinkedIn, použijte prosím následující odkaz:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-outPřenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa  https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccsPodrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany soukromí LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vimeo

Máme profil na Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise a podle Vimeo na „oprávněných obchodních zájmech“. Podrobnosti naleznete zde: https://vimeo.com/privacyPodrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany soukromí Vimeo: https://vimeo.com/privacy

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany soukromí YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok

Máme profil na TikTok. Poskytovatelem je TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany soukromí TiKTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=dePřenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de