Vážíme si Vaší návštěvy naší webové stránky. Děkujeme za Váš zájem o naši společnost, produkty a webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí při návštěvách našich webových stránek je pro nás důležitá. Z toho důvodu prosím vezměte na vědomí následující informace:

1) Základní informace o zacházení s osobními údaji

Naše webové stránky lze navštívit bez nutnosti zveřejňovat osobní údaje. Pro každý přístup k našim webovým stránkám budou využívaná uživatelská data přenášena příslušným internetovým prohlížečem a budou uložena v protokolových souborech, tzv. souborech protokolu serveru, jako je datum a čas vyvolání, jméno přístupové stránky, přenos dat a název zprostředkovatele. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě a jsou určeny výhradně pro zajištění hladkého fungování našich webových stránek a pro zlepšení našich služeb a nabídky.

Osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete za účelem uzavření smlouvy nebo otevření zákaznického účtu. Z příslušného vstupního formuláře je zřejmé, které údaje se shromažďují. Zákaznický účet lze zrušit kdykoli, zrušení lze provést prostřednictvím zaslání zprávy na kontaktní adresu uvedenou níže. Uchováváme a používáme údaje, které nám sdělíte za účelem zpracování smluv. Po úplném naplnění smlouvy nebo zrušení zákaznického účtu budou Vaše data zablokována za účelem s ohledem na dobu zdanění a obchodní doby uchovávání a budou po uplynutí těchto období vymazána, pokud nebudete výslovně souhlasit s dalším používáním dat. Vyhrazujeme si právo používat Vaše data dle zákona. V následujícím textu vás o tomto budeme informovat.

Kontaktujete-li nás (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) budou shromážděny osobní údaje. Z příslušného vstupního formuláře je zřejmé, které údaje se shromažďují. Tyto údaje budou uchovávány a zpracovávány výhradně za účelem odpovědi na Váš dotaz nebo pro zprostředkování kontaktu s Vámi a pro příslušnou technickou správu. Pokud si to přejete, budou Vaše údaje po dokončení zpracování Vašeho dotazu smazány za předpokladu, že smazání nebude znemožněno zadržovacím obdobím.

Kromě toho budou osobní údaje shromažďovány, pokud se zaregistrujete k odběru našeho emailového zpravodaje. Tato data budou použita pro reklamní účely ve formě e-mailového zpravodaje, jestliže výslovně budete souhlasit s následujícím:

"Prosím, posílejte mi obecné informace o produktech na Fanatec products "

Můžete zrušit zpravodaj  kdykoli kliknutím na odkaz, který je přiložen ve zpravodaji nebo pomocí zprávy adresované nám. Po zrušení bude Vaše emailová adresa okamžitě odstraněna z našeho emailového seznamu.

Zasílání informačních zpravodajů probíhá prostřednictvím poskytovatele služeb The Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp, 512 Means St., Suite 404 Atlanta, Georgia - 30318, USA (http://www.mailchimp.com/). Je to společnost, které předáváme Vaše osobní údaje za účelem přeposílání zpravodajů. Vezměte prosím na vědomí, že za normálních okolností budou vaše osobní data přenášena na server MailChimp v USA a uložena tam. Se společností MailChimp jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která chrání Vaše data na základě standardních smluvních ustanovení Evropské komise s cílem umožnit převedení Vašich osobních údajů na Mail Chimp. Tato smlouva o zpracování dat je k dispozici na internetové adrese: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/. Můžete v budoucnu kdykoli vznést námitky proti uložení a používání Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v právním upozornění.

2) Přenos osobních údajů za účelem zpracování

2.1 Pro účely plnění smlouvy jsou osobní údaje shromážděné od nás převedeny na dopravní společnost pověřenou dodáním za předpokladu, že je přenos dat nezbytný pro dodání zboží. Pro zpracování plateb předáváme Vaše platební údaje autorizované bankovní instituci.

2.2 Pokud platíte skrze PayPal, kreditní kartou pomocí PayPalu, inkasem pomocí PayPalu nebo, pokud je nabízeno, koupí na účet přes PayPal, převedeme Vaše platební údaje na PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal") za účelem zpracování plateb. PayPal si vyhrazuje právo na vyloučení určitých platebních metod, jako je například platba kreditní kartou přes PayPal, inkaso pomocí PayPal nebo, pokud je nabízeno, nákup na účet, je-li prováděno úvěrové šetření. Služba PayPal využívá výsledek kreditní kontroly s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání za účelem rozhodování, zda má nabízet danou odpovídající platební metodu. Kontrola kreditu může obsahovat pravděpodobnostní hodnoty (tzv. hodnotové skóre). Pokud je hodnotové skóre zahrnuto v kreditní zprávě, je založeno na vědecky uznaných matematických statistických postupech. Mezi další data, která jsou zohledňována při výpočtu dat, jsou adresy skóre. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ohledně používání úvěrových agentur naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

3) Cookies

Tento web mimo jiné používá tzv. "Cookies", které slouží k tomu, aby byly naše služby na internetu uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější; například k urychlení navigace na naší platformě. Dále nám pomáhají cookies měřit frekvenci návštěv webových stránek a obecnou navigaci. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači. Upozorňujeme, že některé z těchto souborů cookie jsou přenášeny z našeho serveru do vašeho počítačového systému, většinou jde o tzv. "Session" cookies. Tento typ je charakterizován tím, že jsou automaticky odstraněny z pevného disku po ukončení relace prohlížeče. Ostatní soubory cookie zůstanou ve Vašem počítačovém systému a umožňují rozpoznat počítačový systém během další návštěvy (tzv. permanentní soubory cookie). Tyto soubory cookie můžete kdykoli odmítnout, umožňuje-li tuto možnost Váš prohlížeč. Vezměte prosím na vědomí, že jakmile nastavíte Váš prohlížeč na odmítnutí souborů cookie (z našich webových stránek), některé funkce našeho webu nemusí být k dispozici, či mohou být omezeny.

4) Kontakt pro žádosti o hodnocení informací klienta

Vaši e-mailovou adresu předáváme společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 K & ouml; (www.trustedshops.de) z důvodů připomenutí hodnocení Vaší objednávky. Trusted Shops Vám totiž má připomínat možnost poskytnout ohodnocení prostřednictvím e-mailu. Činíme takto pouze tehdy, pokud nám před odesláním objednávky nebo po odeslání dáte svůj výslovný souhlas aktivací příslušného políčka a klepnutím na tlačítko ("posoudit později"), které je k tomu účelu určeno. Tento souhlas může být kdykoli zrušen zasláním oznámení Trusted Shops, zkontaktovat se můžete přes kontaktní adresu uvedenou níže nebo přímo.

Integrace Odznaku důvěry pro Trusted Shops

Po obdržení objednávky je Odznak důvěry Trusted Shops začleněn do této webové stránky, aby zobrazovala důvěryhodnost značek Trusted Shops pro kupující a nakonec shromážděné recenze, stejně tak jako nabídku produktů Trusted Shops.

Při vyvažování různých zájmů to slouží k ochraně našich legitimních zájmů při optimalizování naší marketingové nabídky. Důvěryhodnost a inzerované služby jsou nabídkou od společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 K & ouml;.

Vždy, když je vyvolána služba Důvěryhodnost odznaku, webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který například obsahuje IP adresu, datum a čas načítání, objem přenesených dat a požadujícího poskytovatele (přístupová data) a získanou dokumentaci. Tato přístupová data se nebudou vyhodnocovat a budou automaticky přepsána sedm dní po návštěvě stránky.

Jiné osobní údaje budou přeneseny do Trusted Shops pouze tehdy, pokud se po dokončení objednávky rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo pokud jste se k jejich použití již zaregistrovali. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi Vámi a Trusted Shops.

5) Použití sledování konverzí Google AdWords

Tato webová stránka využívá online reklamní program "Google AdWords" a sledování konverzí pomocí služby Google AdWords. Klikne-li uživatel na reklamu Googlu, nastaví se do prohlížeče uživatele Soubor cookie pro měření konverze. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč umisťuje do Vašeho prohlížeče. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech. Nepoužívají se k získávání osobních identifikačních údajů. Navštíví-li uživatel webu určitou část této webové stránky, a pokud ještě nevypršelo cookie, pak Google i my budeme schopni rozhodnout, zda uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto webovou stránku. Každý klient služby Google AdWords získá jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat skrze webové stránky klientů AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzních cookie se používají k poskytování souhrnných statistik klientům služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrování na stránku sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by jim umožnily osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete účastnit sledovacího programu, můžete tento program snadno odmítnout deaktivací souboru cookie Google pro sledování konverzí prostřednictvím internetového prohlížeče v nabídce uživatelských nastavení. V tomto případě nebudete součástí statistik sledování konverzí. Další informace týkající se soukromí společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.de/policies/privacy/

6) Sociální pluginy

6.1 Do našich webových stránek jsme začlenili tzv. Sociální pluginy (pluginy) služby bookmarking AddThis, kterou provozuje společnost AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (dále jen "AddThis"). Pluginy jsou ve většině případů označeny logem AddThis, například jako bílé znaménko plus na oranžovém pozadí. Seznam a vzhled pluginů AddThis lze zobrazit na adrese: https://www.addthis.com/get/sharing.

Jakmile se připojíte k webové stránce, která obsahuje takový plugin, přímo Vás prohlížeč přesměruje na servery AddThis. Obsah pluginů je přímo předán aplikací AddThis do vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek. Integrací pluginu obdrží Společnost AddThis informace, že Váš prohlížeč přistoupil k příslušné stránce našeho webu a nastaví soubory cookie do Vašeho počítače, aby mohl být identifikován Váš prohlížeč. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) budou odeslány přímo z Vašeho prohlížeče na server z AddThis ve Spojených státech a uloženy tam. Společnost AddThis tyto údaje používá k vytváření uživatelských profilů v anonymizované podobě sloužící jako podklad pro přizpůsobenou a zájmově orientovanou reklamu zaměřenou na návštěvníky webových stránek, které obsahují pluginy aplikace AddThis.

Pro více informací o účelu a rozsahu zpracování a použití dat si prosím přečtěte tyto Zásady ochrany osobních údajů AddThis’ http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Můžete úplně zakázat stahování pluginů AddThis s doplňky, jako je blokování skriptů & NoScript & rdquo; (http://noscript.net/).

6.2 Do naší webové stránky jsme začlenili tzv. pluginy sociální sítě facebook.com (dále jen "Facebook"). Facebook je společnost společnosti Facebook Inc., California Ave, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy. Seznam a vzhled těchto pluginů na Facebooku lze zobrazit na následující internetové adrese: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Při každé návštěvě webové stránky s naší online přítomností, která je vybavena takovým pluginem, plugin umožní, že prohlížeč, který používáte, stáhne vizuální prezentaci pluginu ze serveru Facebooku a zobrazí jej. Integrací pluginu obdrží Společnost Facebook informace, že Váš prohlížeč navštívil respektivní webovou stránku naší webové stránky. A to i přesto, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste zrovna k Facebooku přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) budou odeslány přímo z Vašeho prohlížeče na server Facebooku ve Spojených státech a uložené tam.

Pokud jste zaregistrováni na Facebooku a při návštěvě našeho webu budete přihlášeni k Facebooku, Facebook díky informacím odeslaným pluginem rozpozná, kterou konkrétní webovou stránku našich webových stránek právě navštěvujete a přiřadí ji k Vašemu osobnímu účtu na Facebooku. Nezáleží na tom, zda aktivujete jeden z těchto modulů. Aktivujete-li některý z pluginů, například klepnutím na tlačítko " To se mi líbí ” nebo tím, že zveřejníte komentář, bude to zasláno na Váš osobní uživatelský účet na Facebooku a uloženo tam. Chcete-li zabránit tomu, aby společnost Facebook připojila nashromážděná data k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku. Chcete-li zablokovat pluginy z Facebooku, aby do budoucna neshromažďovaly a nepřenášely data návštěvníkův, můžete získat Browser Add on od "Facebook Blocker" pro několik různých internetových prohlížečů na následujícím odkazu; Prosím, Add on Browser neodstraňujte po tak dlouhou dobu, po jakou si přejete blokovat pluginy Facebooku: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Na následující internetové adrese najdete Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook s dalšími informacemi o sbírání a používání dat Facebookem, příslušných právech a nastavení ochran Vašeho soukromí:
http: // www. facebook.com/policy.php

6.3 Na naší webové stránce používáme Tlačítko "+ 1"; sociální sítě Google+ (Google Plus) společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, 94043 USA (dále jen "Google").

Během každé návštěvy stránky naší webové stránky, která obsahuje Tlačítko "+ 1"; tlačítko "+ 1" způsobí, že prohlížeč, který jste použili, stáhne vizuální prezentaci "+ 1" tlačítko na serveru Google a zobrazí ho. Tímto způsobem server Google získá informace o konkrétní webové stránce našich webových stránek, kterou právě navštěvujete. Když se zobrazí "+ 1"; tlačítko Google zaznamená historii prohlížení na dobu až dvou týdnů pro systém údržby a odstraňování problémů. Další hodnocení Vaší návštěvy stránky našich webových stránek "+ 1" se neuskuteční.

Pokud aktivujete funkci "+ 1" během přihlašování do služby Google+ (Google Plus), pak Google díky profilu Google zaznamená informace o Vámi doporučené adrese URL, Vaší IP adrese a dalších informacích souvisejících s prohlížečem, takže Vaše "+ 1"; doporučení mohou být uloženy a zpřístupněny veřejnosti. Váš "+ 1" doporučení se mohou zobrazit spolu s názvem Vašeho profilu a Vaší fotografií ve službách Google, jako jsou například výsledky vyhledávání nebo profil Google (jako "+ 1" záložka v profilu Google) nebo na jiných místech na webových stránkách a reklamách na internetu.

Na následující internetové adrese naleznete Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google ohledně "+ 1" tlačítka s dalšími informacemi o shromažďování, přenosu a používání dat společností Google, příslušných právech a možnostech nastavení profilu:
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

6.4 Na našich webových stránkách se používají tzv. sociální pluginy ("pluginy") online služby Instagram, které provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („ Instagram&ldquo); Pluginy lze rozpoznat pomocí loga Instagram, například v podobě Instagram kamery. Seznam pluginů Instagram a jejich vzhled najdete na adrese: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Pokud požadujete stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, pak Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery společnosti Instagram. Obsah pluginu se bude přímo přenášet z aplikace Instagram do Vašeho prohlížeče a integrovat se do prohlížeče stránky webové stránky. Integrováním pluginu získává Instagram informace, ke kterým Váš prohlížeč přistupoval na dané stránce našeho webu, a to i v případě, že nemáte účet na Instagramu nebo pokud nejste přihlášeni do služby Instagram. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) budou přímo převedeny a uloženy na serveru provozovaném společností Instagram v USA.

Pokud jste přihlášeni k Instagramu, bude Instagram schopen přiradit přístup k našemu webu k Vašemu instagramovému účtu. Pokud budete interagovat s pluginy, například stisknutím tlačítka s kamerou Instagramu, budou příslušné informace poslány přímo na server Instagramu a uloženy zde. Informace budou také přímo odeslány na server Instagramu a uloženy tam. Vaše kontakty je budou moci zobrazit.

Informace o účelu a rozsahu sběru dat a o dalším zpracování a využívání dat společností Instagram, stejně jako o Vašich právech v tomto ohledu a o možnostech vypnutí Ochrany Vašeho soukromí soukromí naleznete v Informacích o ochraně dat Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Pokud nechcete, aby o Vás společnost Instagram shromažďovala data prostřednictvím naší internetové stránky a propojovala je přímo k Vašim datům uloženým na Vašem instagramovém účtu, musíte se před tím, než navštívíte naše webové stránky, odhlásit z aplikace Instagram. Načítání pluginů z instagramu se můžete zcela vyhnout pomocí doplňků, jako je třeba blokování skriptů & NoScript & rdquo; (http: // noscript.net/).

6.5 Na našich webových stránkách se používají tzv. Plug-iny sociálních sítí Pinterest, které provozuje společnost Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest" pluginy lze rozpoznat tlačítkem "Pin-it" na našich webových stránkách.

Pokud požadujete vyvolání stránky našeho webu, který obsahuje takový plugin, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery společnosti Pinterest. Obsah plug-inu bude přímo přenášen z aplikace Pinterest do Vašeho prohlížeče, který se zaintegruje do webové stránky. Integrací plug-inu získá Pinterest informace, které Váš prohlížeč získal na odpovídající stránce našeho webu, a to i v případě, že nemáte účet Pinterest nebo pokud nejste aktuálně do Pinterestu přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a uloženy na serveru provozovaném společností Pinterest v USA.

Pokud jste k Pinterestu přihlášeni, pak bude schopen přiřadit Vaši návštěvu naší webové stránky k Vašemu účtu na Pinterestu. Pokud budete spolupracovat s plug-iny, například stisknutím tlačítka "Pin-it" & rdquo; budou příslušné informace přímo zaslány do Pinterestu a uloženy tam. Informace se rovněž zveřejní na Pinterestu a Vaše kontakty si je budou moct zobrazit.
Informace o účelu a rozsahu sbírání dat a jejich dalším zpracování a využívání společností Pinterest, dále pak i Vaše práva v této oblasti a možnosti vypnutí ochrany Vašich osobních údajů, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů Pinterestu: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Pokud si nepřejete, aby o Vás skrze naši internetovou stránku sbíral Pinterest data, pak se před připojením na naší webovou stránku musíte nejdříve odhlásit z Pinterestu.

6.6 Tato webová stránka využívá tzv. sociálních pluginů (& laquo; plugins ») od mikro-blogingové služby Twitter provozované společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (« Twitter »). Pluginy jsou označeny logem Twitter, například vyobrazené v podobě modrého ptáčka « Twitter &raquo. Přehled pluginů Twitteru a jejich podobu naleznete na: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Pokud se připojujete ke stránce našeho webu, která takový plugin obsahuje, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Twitteru. Obsah plug-inu bude přímo převeden z Twitteru do Vašeho prohlížeče, který jej integruje do stránky. Díky integraci pluginu o Vás Twitter získá informace, které prohlížeč získal na příslušné stránce našeho webu, a to i v případě, že nemáte vytvořený profil na Twitteru, nebo nejste přihlášeni na Twitter. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny přímo z Vašeho prohlížeče na server Twitteru v USA a uloženy tam.

Jste-li přihlášeni na Twitter, může Twitter přímo přiřadit návštěvu našeho webu k Vašemu účtu na Twitteru. Pokud interagujete s pluginy pomocí aktivace tlačítka Twitteru, budou odpovídající informace také přímo přeneseny Vaším prohlížečem na server Twitteru v USA a uloženy tam. Dále budou tyto informace zveřejněny na Vašem účtu na Twitteru a kontakty je budou moci prohlížet.

Abyste se dozvěděli více o účelu a rozsahu shromažďování, zpracování a používání těchto údajů prostřednictvím služby Twitter, dále pak o svých právech a nastavení možností ochrany Vašeho soukromí, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů služby Twitter: https: // twitter.com/privacy.

Pokud nechcete, aby Twitter shromažďoval prostřednictvím našich webových stránek Vaše data na Váš Twitter účet, musíte se před návštěvou naší webové stránky nejdříve odhlásit. Stažení pluginů můžete kompletně zabránit pomocí doplňků prohlížeče, například pomocí blokování skriptů: « NoScript » (http://noscript.net/).

7) YouTube videa

Tyto webové stránky používají funkce YouTube pro zobrazení a přehrání videí, která nabízí "Youtube". Za tímto účelem se rozšířený režim ochrany údajů používá k zajištění toho, aby se informace o uživateli ukládaly pouze po dobu spuštění přehrávání videa. Jakmile se spustí funkce přehrávání vložených videí na Youtube, nastaví poskytovatel "Youtube" cookies s cílem shromažďovat informace o uživatelích. Podle údajů z "Youtube", je použití těchto souborů cookie určeno k vyhotovování statistik videa, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k vyloučení nevhodných skutečností. Bez ohledu na to, zda je vložené video přehráno, je připojení k síti Google "double click" vytvořeno při návštěvě této webové stránky. To může způsobit další zpracování dat mimo naši kontrolu.

Další informace o ochraně dat "YouTube" lze nalézt na stránkách poskytovatele's data prohlášení o ochraně: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8) Služba Web analysis

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. cookie, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které jsou schopny provést analýzu používání webu. Informace vygenerované cookies o Vašem používání webových stránek budou za normálních okolností přenášeny na server v USA, kde budou uloženy.

V případě aktivace anonymní IP adresy pro tuto webovou stránku bude vaše IP adresa zkrácena Googlem v členských státech Evropské unie nebo v jiných členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenášena na server v USA, kde bude zkrácena. Jménem provozovatele webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webu, k sestavování přehledů o činnostech na webu a k poskytnutí dalších služeb, které jsou spojené s užíváním webových stránek a využíváním internetu ve prospěch provozovatele webových stránek.

Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v souvislosti se službou Google Analytics nebude propojena s jinými údaji, které Google zjistí. Uložení souborů cookie můžete zabránit příslušnými nastaveními v prohlížeči. Měli bychom Váš však upozornit, že v takovém případě pak nebude schopni využívat plnou funkčnost tohoto webu. Je možné trvale zakázat shromažďování údajů vygenerovaných cookies společností Google o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a jejich zpracování. Trvale je lze zakázat nainstalováním pluginu pro prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo k prohlížečům na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz. Zde budete najdete soubor cookie pro odhlášení, který do budoucna zakazuje službě Google Analytics na tomto webu shromažďovat data (tato odhlašovací cookie funguje pouze pro daný prohlížeč a tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči vymažete cookies, musíte znovu kliknout na tento odkaz:

Deaktivace Google Analytics

Deactivate Google Analytics via Opt-Out

Uvádíme, že tento web používá službu Google Analytics s příponou "anonymizetp()". Adresy IP lze proto zpracovávat pouze ve zkrácené formě, čímž se zabraňuje konkrétním osobním odkazům.

Zásady ochrany osobních údajů Hotjar: Na tomto webu používáme Hotjar od Limited (Level 2, St. Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta) pro statistické vyhodnocení údajů o návštěvnících. Hotjar je služba, která analyzuje chování uživatelů a zpětnou vazbu na webových stránkách pomocí kombinace nástrojů pro analýzu a zpětnou vazbu. Webové stránky založené na Hotjaru mají na svých webových stránkách integrovaný sledovací kód, který se přenáší na naše servery umístěné v Irsku (EU). Tento kód sledování kontaktuje servery společnosti Hotjar a odešle skript do počítače nebo zařízení, které používáte pro přístup na web založený na Hotjar. Skript shromažďuje určité údaje týkající se interakce uživatele s příslušnou webovou stránkou. Tato data jsou pak odeslána ke serverům Hotjar ke zpracování.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar ao tom, jaké informace společnost Hotjar shromažďuje a jak je shromažďuje, naleznete na adrese https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Deaktivace Hotjaru: Pokud nechcete, aby Hotjar shromažďoval vaše data, můžete aktivovat Hotjar OPT-OUT . Zde máte možnost deaktivovat nebo znovu aktivovat sběr dat pomocí služby Hotjar jednoduchým kliknutím na červené tlačítko „Deaktivovat Hotjar“. Upozornění: Smazání souborů cookie, použití anonymního / soukromého režimu vašeho prohlížeče nebo použití jiného prohlížeče vede opět ke sběru dat.

9) Přesměrování

- Tyto webové stránky používají technologii přesměrování od společnosti Google Inc. (& ldquo; Google & rdquo;). Tato technologie nám umožňuje zaměřit reklamy na návštěvníky našich webových stránek dle jejich zájmu. Jde o osoby, které již projevily zájem o náš obchod a o naše produkty. Reklamy se zobrazují pomocí analýzy cookies, která je založena na předchozím využití dat. Osobní údaje nebudou uloženy. V případě technologie přesměrování bude soubor cookie uložen ve Vašem počítači nebo na mobilním zařízení, aby bylo možné shromáždit anonymizované datum o Vašich zájmech a konkrétně přizpůsobit reklamy podle uložených informací. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači nebo v mobilních zařízeních. Pomáhají nám zobrazovat reklamy, které velmi pravděpodobně odpovídají produktům, o které máte zájem, či se o nich informujete. Nastavení cookie pro reklamní účely lze udělat stažením a instalací pluginu prohlížeče pomocí následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Další informace a také naše zásady ochrany osobních údajů a Googlu zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

10) Informace o právech zákazníka a kontakty

Máte právo bezplatně obdržet informace o uložených datech a o tom, jak případně opravit, blokovat nebo odstranit tyto údaje. Kontaktujte nás prosím s dalšími dotazy ohledně shromažďování, zpracování nebo použití Vašich osobních údajů. Totéž platí pro získání informací, pro Vaše žádosti o zablokování, odstranění nebo opravení Vašich osobních údajů, jakož i o odebrání poskytnutých souhlasů. Kontaktní adresu najdete v našem právním upozornění.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních údajů v naší tiráži.